นโยบายการพนันอย่างมีความรับผิดชอบ

นโยบายการพนันอย่างมีความรับผิดชอบ

เป้าหมาย นโยบายการพนันอย่างมีความรับผิดชอบ

 1. จัดการอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการพนัน โดยการเน้นย้ำและสร้างสภาพแวดล้อมการพนันที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม
 2. ให้ความรู้และแจ้งพนักงาน สมาชิกเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการพนัน 
 3. สร้างความตระหนักถึงผลประโยชน์สำคัญที่จะเกิดขึ้นเมื่อพนักงาน ช่วยเหลือสโมสรในความพยายามที่จะลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการพนัน 
 4. ตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหลักปฏิบัติที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

ปัญหาการพนันคืออะไร

       ความปลอดภัยหรือความเป็นอยู่ที่ดีของลูกค้าการพนันและหรือครอบครัวและเพื่อนของพวกเขาตกอยู่ในความเสี่ยง และผลกระทบด้านลบขยายไปสู่ชุมชนในวงกว้าง

ผลกระทบที่อาจเป็นอันตรายจากปัญหาการพนัน

 • สุขภาพ – มีความเครียด ภาวะซึมเศร้า วิตกกังวล สุขภาพร่างกายทรุดโทรม รวมถึงการฆ่าตัวตาย
 • งานและการเรียน – การทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพส่งผลให้ตกงาน ขาดงาน มีผลงานตกต่ำ อาจจะส่งผลกระทบจนโดนพักงานหรือไล่ออก
 • การเงิน – ขัดสนหรือติดขัดทางการเงินจนทำให้ต้องกู้ยืม มีหนี้ ขายทรัพย์สิน จนไปถึงล้มละลาย
 • กฎหมาย – การโจรกรรม การฉ้อฉล การหลอกลวง รวมถึงถูกหลอกลวง
 • ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล – ทำให้ครอบครัวผิดหวังและเสียใจ  ใช้ความรุนแรงกับบุคคลรอบข้าง การแตกหักของความสัมพันธ์กับบุคคลใกล้ตัว การถูกทอดทิ้งจากสังคม

การพนันอย่างมีความรับผิดชอบคืออะไร

       การพนันอย่างมีความรับผิดชอบกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น ควบคุมและยอมรับผลที่จะเกิดขึ้นได้ ซึ่งมีโอกาสเกิดอันตรายต่อสุขภาพ การงาน/การเรียน/การเงิน และปัญหาสังคม ด้วยการเล่นการพนันลดน้อยลงและผู้คนตัดสินใจอย่างมีสติเกี่ยวกับการเข้าร่วมเดิมพัน

กลยุทธ์การลดอันตราย

 1. แนะนำวิธีการปฏิบัติตามนโยบายการเดิมพันให้ผู้เล่นมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมรอบข้างอย่างเคร่งครัด
 2. ให้บริการแก่บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วเท่านั้น
 3. ไม่โปรโมทหรือโฆษณาชวนเชื่อเกินความเป็นจริง